Gramàtica

ELS PRONOMS FEBLES:

Aquí teniu un enllaç per treballar els pronoms febles

ELS VERBS
* Els verbs són paraules que expressen accions o estats.
Cada verb té diferents formes, el conjunt de les quals és la seva conjugació. La forma que utilitzam per anomenar el verb és l’infinitiu.

* Cada forma verbal consta d’arrel i desinència.
L’arrel és la part invariable i expressa el significat del verb.
La desinència és la part variable que  ens pot indicar la persona, el nombre, el temps i el mode.

camin-en        camin-arem          camin-àvem      dorm-iria          dorm-s                   dorm-ien

Les conjugacions verbals són tres:

1ª conjugació: l’infinitiu acaba en -ar: cantar, pintar…

2ª conjugació: l’infinitiu acaba en -er o en -re: ser, beure …

3ª conjugació: l’infinitiu acaba en -ir: sortir, dormir …

Podeu inestigar i practicar més al següent bloc

Per practicar l’ús dels temps verbals

Anuncis