El text instructiu

El text instructiu dóna ordres, consells, indicacions sobre com realitzar una determinada acció o activitat.

Trobem textos instructius a

 • Normatives
 • Normes de funcionament d’un aparell
 • Regles dels jocs
 • Prospectes dels medicaments
 • Receptes de cuina
 • Consells
 • Ordres

A l’hora de fer aquest tipus de text hem de tenir en compte que:

 • S’han d’escriure de forma clara.
 • Els passos han de ser curts.
 • Han d’estar ordenats
 • Han d’expressar ordres.

Mireu la presentació sobre el text instructiu

Anuncis