Divisors

Els divisors d’un nombre són tots aquells que hi estan continguts un nombre exacte de vegades, és a dir que el divideixen exactament.

Podem trobar els divisors d’un nombre i el màxim comú divisor de dos nombres (m c d)

Anuncis