Els angles

Quan dues rectes es tallen formen quatre regions anomenades angles. Cada angle està limitat per dos costats i un vèrtex.

Anuncis