Múltiples

Els múltiples d’un nombre natural són els nombres naturals que resulten de multiplicar aquest nombre per altres nombres naturals. Diem que un nombre és múltiple d’un altre si el conté un nombre sencer de vegades.

  • Tots els nombres són múltiples d’1.
  • Un nombre és múltiple de 2 si és parell o acaba en 0.
  • Un nombre és múltiple de 3 si la suma de les seves xifres és 3 o múltiple de 3.
  • Un nombre és múltiple de 6, si ho és de 2 i de 3 alhora.
  • Un nombre és múltiple de 5 si acaba en 0 o en 5.
  • Un nombre és múltiple de 10 si acaba en 0

Podem trobar el mínim comú multiple de dos nombre ( m c m)

Anuncis