Mapes i perfils topogràfics

MAPA TOPOGRÀFIC: Un mapa topogràfic és una representació de la superfície terrestre a través de corbes de nivell, les quals mostren les variacions del relleu de la Terra. A més de les corbes de nivell, hi sol presentar d’altres variables geogràfiques com la vegetació, el sól, la xarxa hidrogràfica, les localitats,… totes elles amb el seu corresponent símbol .

300px-Topographic_map_example.png

Les corbes de nivell
Les corbes de nivell utilitzades als mapes topogràfics uneixen punts que es troben a la mateixa altitud (alçada del terrenys en relació al nivell del mar). D’aquesta manera es pot tenir una idea de com és el relleu del lloc representat al mapa.
Aquí teniu un exemple:Curvas_nivel.png

S’ha de tenir present que totes les corbes de nivell són equidistants. Això vol dir que entre corba i corba sempre hi ha la mateixa distància. Aquesta distància és en ALÇADA, no en LONGITUD.
També cal recordar que tots els punts d’una corba de nivell estan a la mateixa alçada.

L’escala:
És la proporció existent entre la realitat i el mapa (quantes vegades s’ha reduït la realitat perquè càpiga en el mapa). Als mapes ve indicada l’escala, que pot ser numérica o gràfica.

L’escala numérica és una fracció que ens indica la correspondència entre cada unitat de mesura sobre el mapa i la realitat. Un mapa amb una escala 1:50000 vol dir que per cada unitat de mesura al mapa li correspon 50000 de la mateixa unitat a la realitat. És a dir, que 1 cm al mapa equival a 50000 cm a la realitat, o el que és el mateix, 500m.

L’escala gràfica és una línia dividida en segmentsn i cada segment ens indica els metres o quilòmetres que hi ha a la realitat

Repasseu el concepte d’escala.

Explicació sobre el que és un mapa topogràfic

PERFIL TOPOGRÀFIC: És una representació vertical del relleu que trobem en una direcció donada.

Explicació en flash sobre el que és un perfil topogràfic

Anuncis